0-meting1
Doelstelling en rand- voorwaarden2
Bepalen scenario's3
Uitwerking in Buurtlift model4
Plan van aanpak5

Snel en rendabel renoveren met de Buurtlift!

Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is de renovatie opgave van de komende jaren. Hierbij staat de betaalbaarheid voor de bewoners op woonlastenniveau voorop. De Buurtlift is een slimme methode om in korte tijd te komen tot het meest optimale ingrepenpakket voor uw complex met oog voor uw investeringscapaciteit. In slechts vier weken ligt er een plan van aanpak met een heldere prijs, strategie en planning.

Stap ook in de Buurtlift!
Sociaal & Markt Wie wonen er nu en in de toekomst en welke woonproducten horen hier bij?
Uitstraling Welke ruimtelijke kwaliteit van het gebouw en omgeving geven een impuls aan de buurt?
Duurzaamheid Welke mate van duurzaamheid is gewenst zodat de maandlasten ook na renovatie bereikbaar blijven.
Financieel Hoe worden de financiële middelen zo slim mogelijk ingezet. Doen we de ingreep in één keer, of juist gespreid vanuit het beperken van de liquiditeitsbehoefte?
Bouwkundig Welke ingrepen zijn nodig om het gebouw in stand te houden en hoeveel jaar moet dit meegaan?